Adres : Yavuz Selim Cad. Sema civelek iş hanı No:2/j
ANTAKYA / HATAY
Telefon : +90 326 225 30 87 (PBX)
Gsm : +90 505 961 99 98
Harbiye Şube Telefon : +90 326 231 44 86
e-mail : hft@hft.com.tr